Welkom

… dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien ​naar Hem ​Die het Hoofd is, namelijk Christus.
​(Efeze 4 : 15)​

Welkom in de samenkomst van zondag 5 juli 2020 van Christengemeente Bruchem
De spreker is Kees de Waal
De dienst begint om 10:00 uur

De preek van deze week