Site pictogram Christengemeente Bruchem

Gebedsavonden Christengemeente Bruchem

Op dinsdagavond is er in de Gasthof een gebedsavond waar iedereen welkom is. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 21:30 uur
We bidden voor elkaar en danken de Heer voor alles wat hij steeds weer geeft.

Gezamenlijk gebed– De positieve aspecten
“Gezamenlijk gebed” is de term die gebruikt wordt om het collectief bidden met andere mensen aan te duiden; in kleine groepjes of in grote bijeenkomsten. Het is een belangrijk onderdeel van de kerk. In Handelingen 2:42 leren we dat de vroege kerk samen in gebed ging: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”

Een gezamenlijk gebed kan op vele manieren een positieve ervaring zijn.

Gezamenlijk gebed– Aanwijzingen
Of we nu aan een gezamenlijk gebed meedoen of in ons eentje bidden, de Bijbel geeft ons aanwijzingen voor onze gebeden.

We mogen nederig bidden – “Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen” (Jakobus 4:10).

We mogen God in waarheid aanroepen – “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen” (Psalm 145:18).

We moeten gehoorzaam zijn – “Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is” (1 Johannes 3:21-22).

We mogen dankbaar, niet bezorgd zijn – “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Filippenzen 4:6).

We mogen vol vertrouwen bidden – “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:16).

Het is belangrijk om te onthouden dat sommige mensen niet graag hardop in een groep bidden. Zij voelen zich dan niet op hun gemak. Moedig de mensen in je groep aan om stilletjes te bidden wanneer anderen hardop bidden.

Mobiele versie afsluiten