Wees niet bevreesd!

Christengemeente Bruchem: Henk van den Brink

In de bijbel staat het bijna 400 keer… “Wees niet bevreesd”! of “Vrees niet” Waarom komt dat zo vaak terug in de bijbel. Kennelijk wil de Heer daar iets mee duidelijk maken. We zien het om ons heen gebeuren. Er is behoorlijk veel onrust. Een lichte paniek zie je in de ogen van de mensen.
Het zijn de hamsterweken! Een beeld van lege schappen in supermarkten komt voorbij… Terwijl onze overheid adviezen geeft om rustig te blijven en vooral niet alleen aan jezelf denken. Ja, de wijze raadgevingen opvolgen van goedbedoelende overheden en gezondheidsorganisaties is belangrijk. Ook als gemeente van de Heer Jezus Christus moeten wij de overheid gehoorzamen en besluiten nemen om wel of niet samen te komen.
Wij hebben een relatief gezien kleine gemeente met maximaal 40 bezoekers. Toch is het goed om ook daarin de adviezen op te volgen. Als je verkouden bent of koorts heb, blijf dan thuis. Toch wil ik hierbij aanvullen dat we in de allereerste plaats de Heer zullen zoeken in onze gebeden. Paulus schrijft het geïnspireerd door de Heilge Geest in 1 Timotheüs 2 vers 1 en 2 zo:

Ik roep er dan vóór alles op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoogeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

Vergeet dit niet. bijna 400 keer staat er in de bijbel “Wees niet bevreesd”! of “Vrees niet”!
Waarom? Als volgeling van Jezus mag je weten: Alles is in de handen van de Heer. Voor Hem loopt niets uit de hand. Vertrouw Hem!. Weet waarin onze hoop is. In Hem! Hij is onze hoop. Het Coronavirus heeft God niet overrompeld. Onze God is sterk en heeft het in de hand. Onze God is bij ons, met ons en in ons. Onze God is voor ons. Geloof dat onze God groter is dan welke angst dan ook! Vertrouw je aan Hem toe!

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!

Geef een reactie