Site pictogram Christengemeente Bruchem

Het Evangelie in de Sharon regio

Processed with VSCO with a6 preset

Eén van de groepen van de gemeente Beit Asaph.
Georgiy en zijn vrouw zijn met hun zes kinderen al jaren actieve leden van deze gemeente. De samenkomsten met de gemeente op de sabbat waren voor hen de hoogtepunten van de week. Aanvankelijk waren ze niet enthousiast om in kleine groepen verder te gaan. Maar de Heere veranderde zijn hart en opende zijn ogen voor de mogelijkheden van de nieuwe situatie.
De voorgangers Evan Thomas en Lev Guler van de gemeente Beit Asaph hebben nu veel meer tijd om anderen te ‘discipelen’. Ze begonnen nieuwe leiders op te leiden, die de huisgroepen konden leiden en vervolgens weer anderen kunnen opleiden om nieuwe groepen te starten.
Georgiy is nu enthousiast over de nieuwe opzet van de gemeente. Van actief gemeentelid is hij één van de nieuwe leiders geworden. Hij leidt nu zelf nieuwe leiders op.
Elke groep die deel uitmaakt van Beit Asaph heeft ongeveer tien tot twaalf leden. De groepsleden worden aangespoord om in hun eigen omgeving getuige te zijn en zo mogelijk weer nieuwe groepen te vormen. Ze krijgen via sociale media middelen van de gemeente ter beschikking, zoals video’s met getuigenissen en preken.
Georgiy ziet dat de Heere Zijn zegen schenkt over deze nieuwe vorm van gemeente-zijn. In de kleine groepen ziet hij, wellicht door de kleinschaligheid en beslotenheid, meer geestelijke groei en openheid. De moedergemeente is als het ware opgedeeld in een aantal kleine cellen/gemeenten, die op hun beurt weer uitreiken naar mensen in hun omgeving. Af en toe komen de kleine groepen wel weer samen voor een gezamenlijke dienst en tijd van aanbidding.
Het gebied van de Sharon wordt slecht één keer genoemd in het Nieuwe Testament, in Handelingen 9. Ondanks tegenstand zegende de Heere de verspreiding van het Evangelie. De apostel Petrus trok het hele land door, waarbij Sarona (Sharon) speciaal wordt genoemd, predikte het Evangelie en genas de zieken. Vers 35 zegt: ‘Allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere.’
Dit verlangen leeft ook in de gemeente Beit Asaph, dat velen in het Sharon-gebied zich zullen bekeren tot de Heere. (Bron: Firm)

Mobiele versie afsluiten