Site pictogram Christengemeente Bruchem

Zegenwens 2022

Gezegend 2022

Geliefde gemeente,

Het jaar is alweer bijna voorbij.
Ook dit jaar is weer omgevlogen, of beter gezegd wij zijn door de tijd gevlogen.
Het jaar wordt een herinnering.
Herinnering die bij de één een lach van vreugde veroorzaakt en bij de ander tranen in de ogen brengt.
Laten we elkaar tot troost en ondersteuning zijn, elkaar dienen in liefde.
En ons verheugen met hen die blij zijn.
Kerstfeest ligt nog maar net achter ons, het feest van Het Licht voor de heidenen.
De wereld om ons heen viert ook feest, een feest van romantiek en sfeervolle lichtjes.
Hartstikke gezellig, niks mis mee.
Wat echter wel opvalt: naarmate januari vordert worden de lampjes weer uitgezet en opgeruimd.
Dan wordt het weer donker.
Wat een enorm verschil als Jezus, door genade, ons Licht mag zijn !
Een Licht zo groot zo schoon, gedaald van ’s hemels troon en dat nooit meer gedoofd zal worden !
Daar kan geen macht in deze wereld ook maar iets aan veranderen !
Een onbeschrijfelijk voorrecht als dit Licht ons hart en leven mag verlichten.
Laten we als Christen Gemeente Bruchem knielen en aanbidden.
En getuigen van dit Licht voor een volk dat in duisternis wandelt, dat is ook wat Jezus van ons vraagt: doorgeven wat we van Hem ontvangen hebben.
Wij bidden jullie allen een fijne jaarwisseling toe en Gods ondersteunende genade voor het nieuwe jaar.
Laat voor ieder van ons gelden: Wat de toekomst brengen moge, ons geleid des Heeren hand…….

In Christus verbonden.

Henk en Kees.

Mobiele versie afsluiten